Tuotteet

Työajanseuranta

Yrityksesi kannalta on hyvin tärkeää toimia kustannustehokkaasti. Työpanos on usein suurimpia kustannuseriä yrityksissä. Kustannuksia pitäisi pystyä seuraamaan tarkemmin työkohteittain, osastoittain tai asiakkaittain. Työn suunnittelussa tulevaisuutta varten on tärkeää tietää mitä historiassa on tapahtunut. Myös työaikalaki vaatii yrityksiltä työaikakirjanpitoa.

Asiakkaallesi suoritetusta työstä saatat tarvita tarkan selvityksen tehdyistä työtunneista laskua varten, palkanlaskija tarvitsee kuukausittain tuntitietoja palkanmaksua varten tai yrityksesi työntekijät saattavat olla työtehtävissä ympäri maailmaa tai etätöissä, jolloin työaikojen seuranta saattaa olla hyvinkin vaikeaa. Myös liukuva työaika vaikeuttaa työajanseurantaa. Näihin kaikkiin ratkaisuksi löytyy Bookmaster Työajanseurantajärjestelmä.

BookMaster Työajanseurantaohjelmalla kirjataan työntekijöiden työtunteja työ-/projektikohteittain. Työntekijä voi itse kirjata tunnit ohjelmaan. Tällöin työntekijä saa ohjelmaan omat tunnukset ja kirjaa tai muuttaa vain omia tietojaan. Kirjaukset voidaan tehdä myös keskitetysti annettujen tuntilistojen mukaan. Ohjelmalla on helppo seurata työ-/projektikohteiden toteumaa sekä pitää yllä työntekijöiden tuntikirjanpitoa.

Ohjelmasta saadaan raportit palkanlaskentaan, laskutukseen ja projektien seurantaan. Ohjelmaa käytetään internetin kautta selaimella.